Ga terug naar overzicht Vrije Tijd

Vrije tijd en ASS

Vertellen dat je ASS hebt of niet?

Als je vrijetijdsactiviteiten samen met anderen doet, denk dan op voorhand na of je wil vertellen of je ASS hebt en aan wie.

  • Voordelen om open te zijn over je diagnose zijn dat je open kunt zijn over wat je moeilijk vindt, dat de personen in je omgeving je beter begrijpen en meer rekening met je kunnen houden.

  • Een nadeel is dat anderen misschien vooroordelen hebben en dat ze je mogelijk anders bekijken eenmaal ze weten dat je ASS hebt.

Je kan ook kiezen om het bijvoorbeeld aan 1 iemand die je vertrouwt of beter kent zegt, of aan de lesgever/ trainer/ begeleider… 

Organisaties

Er bestaan een aantal organisaties of verenigingen die specifieke vrijetijdsbesteding voor personen met ASS aanbieden.

't pASSt ois een begeleidingscentrum door en voor (jong)volwassenen met autisme met een normale tot hoogbegaafdheid. 't pASSt is gelegen in de regio Geel-Zuiderkempen en richt zich tot jongeren vanaf 15 jaar, volwassenen en hun directe omgeving. Het is een laagdrempelige en warme ontmoetingsplaats voor ieders verhaal. Je kan er ondersteund worden in je verdere identiteits- en talentenontwikkeling. 't pASSt is een centrum dat vanuit een progressieve visie autisme in verbinding brengt met de samenleving.

https://www.tpasst.org/

 

RESETT organiseert reizen naar Marokko. Het unieke concept van Resett zit in het maatwerk voor de begeleiding van jongeren en jong-volwassenen met bijzondere noden, gelinkt aan ASS, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid, ….. De begeleiding begint reeds voor vertrek en zet zich verder tot na de reis.

http://www.resett.be

 

DOEPA organiseert en begeleidt vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren met autisme, een bijkomende verstandelijke beperking of normaal begaafd, in geheel Vlaanderen. Ze trachten minstens 1 activiteit per maand te plannen. Het aanbod is zeer gevarieerd: een sportactiviteit, een muziekoptreden, een creatieve activiteit, naar een pretpark, film, …

http://www.doepa.be

   

Autisme Limburg organiseert vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren met autisme tijdens de schoolvakanties. Jongeren vanaf 14 jaar met ASS kunnen lid worden van Spetters en deelnemen aan leuke weekendactiviteiten. De + 18 jarigen zijn welkom tijdjens de avonduren.

http://www.autismelimburg.be

 

OEPEKKA is een vrijetijdsvereniging uit Meldert (Hoegaarden) die socio-culturele activiteiten aanbiedt aan (rand)normaalbegaafde en aan minderbegaafde jongeren met ASS, aan hun familie of aan hun naaste omgeving. De leden van Oepekka zijn tussen 10 en 18 jaar.

http://users.telenet.be/oepekka/info.htm

 

JONASS is een jeugdwerking voor jongeren van 13 tot 18 jaar met een normale tot hoge begaafdheid en ASS. Jonass organiseert maandelijks leuke activiteiten en wil een ontmoetingsplek zijn voor jongeren met autisme.

http://www.jonass.be

 

(w)Onderweg organiseert creatieve activiteiten, vormingen en ontspanningsactiviteiten voor normaalbegaafde personen met ASS ouder dan 16 jaar.

http://www.wonderweg.be

 

Kazou organiseert vakanties tijdens de zomermaanden voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, normaal begaafd en licht tot matig verstandelijke beperking. Je kan de doelgroep ‘Autisme’ en het geboortejaar van je kind ingeven om het aanbod te raadplegen. Vanaf december staat het aanbod online en in januari kan je inschrijven.

http://www.kazou.be

 

Hannibal organiseert vakanties voor kinderen en jongeren met ASS. Er zijn verschillende doelgroepen naargelang de leeftijd en het niveau van verstandelijk functioneren. Het aanbod voor de zomermaanden wordt in december bekend gemaakt.

https://hannibalvakanties.be

 

Aanbeeld geeft workshops beeldende expressie voor jongeren en volwassenen in groepjes van maximum 4 personen.

http://aanbeeld.be

 

VVA

De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) is een organisatie voor personen met ASS en hun ouders. Meer info op www.autismevlaanderen.be 

 

Autisme Centraal

Autisme centraal is een vereniging in het Gentse die regelmatig activiteiten en cursussen organiseert voor mensen met ASS. Meer info op http://www.autismecentraal.com

 

Pass groepen

PASS staat voor Personen met een Autisme Spectrum Stoornis. PASS is een autonome zelfhulpgroep voor (jong-)volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap. Ze organiseren regelmatig activiteiten voor personen met ASS. Meer info op http://passgroepen.com

 

De Kanteling

De Kanteling is een therapeutische groepspraktijk die soms activititen organiseert voor personen met ASS, bijvoorbeeld mindfulness. Meer info op www.dekanteling.be 

 

Ludentia

Ludentia biedt een groot aanbod van vrije tijd, vakantie, ontmoeting, etc. Meer info op www.ludentia.be 

 

Toerisme voor Autisme

Toerisme voor Autisme is een blog die focust op toegankelijk toerisme voor mensen met een autismespectrumstoornis. Het doel van dit blog is dubbelzijdig. Enerzijds bieden ze tips & tricks voor een stressvrije vakantie. Anderzijds willen ze de pijnpunten van de toeristische sector in Vlaanderen blootleggen. Meer info op www.toerismevoorautisme.be

  

Bovenstaande lijst is niet compleet. Je kan altijd aanvullingen doorsturen via het contactformulier.